700 میلیارد تومان زیان خالص بانک ها از تراکنش ها در سیستم ورشکسته بانکی ایران

خودپرداز

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) علیرضا لگزایی قائم مقام بانک ملت با بیان اینکه در سال ۹۵ سیستم بانکی ۵ هزار میلیارد تومان اعم از کارمزد و اجاره پول خرج کرده که در سال جاری بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد، تصریح کرد: آنچه از طریق شرکت های پرداخت وابسته به بانک ها بر می گردد ۴۰ درصد است ولی ۶۰ درصد این هزینه ها هیچ بازده و برگشتی برای بانک ها ندارد.

وی با بیان اینکه بالای ۷۰ درصد تراکنش ها زیر ۵۰ هزار تومان است، افزود: کار شرکت های پرداخت به جایی رسیده که برای نانوایی ها هم رقابت می کنند! هزینه زیان خالص بانک ها برای جذب و نگهداشت منابع ارزان قیمت جهت تراکنش های زیر ۵۰ هزار تومان، هزار میلیاردتومان است که سود ناشی از رسوب این ۵۰ هزار تومان ها نیز محاسبه شده،به طور خالص سیستم بانکی در سال گذشته هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است.

قائم مقام بانک ملت با بیان اینکه تراکنش های بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، ۱۳۴.۷ میلیارد تومان زیال خالص را نشان می دهد، گفت: فقط در تراکنش های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان حدود 300 تا 400 میلیارد تومان سود نشان می دهد ولی جمع جبری تمام این تراکنش ها حدود 700 میلیارد تومان زیان خالص برای کل شبکه بانکی است.

لگزایی از طرح پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد خبر داد و گفت: حداقل زیان این تراکنش ها بین ذی نفعان توزیع شود. این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد در غیر اینصورت هیچ چشم انداز روشنی برای صنعت پرداخت نمی بینیم.بانک مرکزی هم در این اصلاح کارمزدی می تواند کمک کند چرا که صرفه جویی بسیار زیادی از محل اسکناس و مسکوک در اختیار گرفته که می تواند در قالب صندوقی برای تقسیم هزینه های کارمزد مورد استفاده قرار دهد.

 

رفتن به نوارابزار