“60 هزار” روستای در کهگیلویه و بویراحمد گرفتار بحران کم آبی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، فیض الله پاسره مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد از افزایش خشکسالی و خشک شدن چاه‌های آب روستایی در این استان خبر داده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران واقع شده است.

ادامه اظهارات وی در این رابطه به شرح زیر است:

– خطر بی‌آبی، 60 هزار روستایی این منطقه را تهدید می‌کند.

– در سال گذشته 130 روستای استان کهگیلویه و بویراحمد با تانکر آبرسانی می شد که اکنون این تعداد به 180 روستا رسیده است که با توجه به پدیده خشکسالی این تعداد در حال افزایش است.

– کم آبی، روستاهای این استان را تهدید می‌کند به گونه‌ای که خشکسالی های چند سال اخیر موجب کاهش سطح آب‌های زیر زمینی و خشک شدن چشمه‌های فراوانی در کهگیلویه و بویراحمد شده است.

–  جمعیت روستایی استان بین 2 سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 تا 95 از 47 درصد به 44 درصد جمعیت استان کاهش پیدا کرده است.