59 درصد سدهای ایران خالی از آب است

به گزارش خبر گزاری میکروفون نیوز(محا)،بر اساس آخرین آمار 59 درصد سدهای ایران خالی از آب است.
گفته می شود  سال گذشته 50 درصد مخازن سدهای ایران پر از آب بوده است که هم اکنون به 41 درصد کاهش یافته است.

ایسنا طی گزارشی نوشته است “همچنین کاهش بارش‌های کشور در سال جاری سبب شده است تا حجم آب مخازن سدهای کشور که در 27 دی‌ماه سال گذشته 23 میلیارد و 720 میلیون متر مکعب به ثبت رسیده بود، در 27 دی‌ماه سال‌جاری با 14 درصد کاهش به 20 میلیارد و 330 میلیون متر مکعب برسد.”گفتنی است، ظرفیت کل مخازن سدهای ایران ۵۰ میلیارد متر مکعب است.