4 میلیون حاشیه نشین در پایتخت ایران در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،محمد حسین مقیمی استاندار تهران اعلام کرده است٤ میلیون حاشیه نشین شهر تهران بعنوان پایتخت ایران در معرض آسیب های مختلف اجتماعی قرار دارد.

به گفته وی،این چهار میلیون حاشیه نشین که عمدتا در بافت های فرسوده سکونت دارند در معرض آسیب های مختلف اجتماعی از جمله طلاق هستند.

مقیمی در نشست ستاد فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان تهران اعلام کرده است باید شرایط حاشیه نشینان در تهران تغییر داده شود.

او در این رابطه ادامه داده است توانمند سازی حاشیه نشینان برای از بین بردن آسیب های اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.