34 میلیون آمریکایی پای صندوقهای رای رفتند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) 34 میلیون واجد شرایط در ایالات متحده امریکا برای انتخابات میان دوره ای کنگره پای صندوقهای رای رفتند.

در بیانیه ای که از سوی واحدی از دانشگاه فلوریدا با نام “پروژه واجدین شرایط” که روند رای زود رس در ایالات متحده امریکا را دنبال میکند، صادر گردید، اعلام شد که تعداد رای دهندگان در مقایسه با انتخابات گذشته افزایش یافته است.

در بیانیه مذکور گفته شد که در انتخابات میان دوره ای سال 2014، 27 میلیون تن رای داده و امسال این تعداد به 34 میلیون تن رسیده است.

همچنین در برخی ایالات، تعداد رای دهندگان بیش از انتخابات گذشته میباشد.

دانشگاه فلوریدا در این بیانیه، اعلام داشت که تخمین زده میشود 42 درصد از آرا به دموکراتها و 36 درصد آنها نیز به جمهوری خواهان داده شود.