19 خرداد٬سالروز اقدام انجمن تبریز علیه ظلم محمدعلی شاه

در روز نهم سال ۱۹۰۸ مردم دارالسلطنه تبریز٬ مرکز مملکت آذربایحان٬ اصلی ترین ایالت ممالک محروسه قاجاریه٫ علیه خودكامگی “محمدعلی شاه” شوریدند.

در نوزدهم خرداد ۱۲۸۷ش. برابر با ۹ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق، انجمن ایالتی تبریز، تلگرافی به انجمن‏های ولایتی و علمای نجف ارسال داشت كه مفاد آن یادآور سوء نیت شاه در ویران ساختن بنیان مشروطه و خیانت به ملت بود.

دسیسه‏ ها و نیرنگ‏های محمدعلی شاه، مردم تبریز را مطمئن ساخته بود كه محمدعلی شاه، هدفی جز سركوب آزادی خواهان ندارد. از این روی، مردم این شهر در قبال اقدامات شاه، واكنش شدیدی از خود نشان دادند.

قطع خطوط تلگراف از طرف دولت كه تنها راه برقراری تبریز به تهران بود، بدگمانی مردم را افزود. همچنین تلگراف محمدعلی شاه نیز كه بار دیگر به دروغ او را پایبند مشروطه و هوادار مجلس معرفی می‏كرد خشم مردم را بیشتر برانگیخت. از این رو، شورش فراگیر در شهر شكل گرفت كه به محاصره این شهر و وقایع متعددی انجامید.

رفتن به نوار ابزار