14 میلیون هکتار منطقه جنگلی ایران جزو مناطق بحرانی اند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران گفت: بیش از ۱۴ میلیون هکتار منطقه جنگلی در ۵ نقطه از کشور جزو مناطق بحرانی هستند.

عباسعلی نوبخت (معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران)‌ در گفت‌وگو با ایلنا درباره قاچاق چوب در سال جاری و تخریب عرصه‌های جنگلی گفت: عوامل مختلفی باعث تخریب عرصه‌های مختلف جنگلی شود. ما برمبنای کتابچه‌های طرح جنگلبانی که تقریبا سابقه تدوین آن از ابتدای دهه ۴۰ است یک سری محصولات جنگلی را بر مبنای طرح‌های جنگل‌داری به اشتباه از عرصه‌های جنگل خارج می‌کردیم و مورد استفاده قرار می‌دادیم.

وی با اشاره به مشکلات جنگل‌ها به دلیل نوسانات اقلیمی گفت: با توجه به اینکه کارکردهای اقتصادی جنگل حدود ۲۰ درصد است و مابقی آن مباحثی مربوط به تولید اکسیژن، کربن، جذب گرد و غبار و … است، به همین دلیل سازمان‌ جنگل‌ها بر مبنای قانون ششم توسعه به این نتیجه رسید، بهره‌برداری از کل جنگل‌های کشور را که شامل ۱۱۰ قرارداد با ۵۴ شرکت مجری در قالب همکاری‌های بهره‌بردای از جنگل بود را خاتمه دهد.

نوبخت خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های سازمان جنگل‌ها در سال‌ جاری هر نوع محصولات چوب آلات جنگلی که در شهرها دیده می‌شود، قاچاق است و یگان حفاظت که مسئولیت مبارزه با قاچاق چوب آلات و سایر فرآورده‌های جنگلی را دارد با آن مبارزه می‌کند.

وی بیان کرد: بیش از ۱۴ میلیون هکتار منطقه جنگلی در ۵ نقطه از کشور جزو مناطق بحرانی ما هستند که یگان حفاظت در این مناطق پوشش بیشتری برای نگهبانی و حفاظت از پوشش جنگلی و جلوگیری از قاچاق را داشتند، البته هنوز هم نمی‌توانیم بگوییم قاچاق چوب از عرصه‌های جنگلی کشور به صفر رسیده، اما به گفته سرهنگ سبزعلی از ابتدای سال تاکنون روند قاچاق چوب در کشور کاهش داشته است.

رفتن به نوار ابزار