Monday , 21 May, 2018
آخرین اخبار

بیش از سی هزار کودک بی سرپرست در راه اروپا

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بر اساس داده های مرکز آمار اروپا (یوروستات) در سال گذشته 31400 درخواست پناهندگی از سوی کودکان بی سرپرست به کشورهای اروپایی داده شده است.

هفده درصد از این کودکان افغان٬ ده درصد اهل اریتره و شش درصد آنان از سوریه بوده اند.

این درحالی است که شمار درخواست ها نسبت به سال پیش از آن تقریبا به نصف کاهش یافته است.

بین سال های 2008 تا 2013 به طور میانگین سالانه 12 هزار کودک بی سرپرست درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی داده اند. بیشترین آمار درخواست در سال 2015 معادل 96 هزار و 500 مورد گزارش شده است.

ایتالیا٬ انگلستان و هلند بیشترین درخواست پناهندگی از سوی کودکان بی سرپرست را داشته اند.