‏ترکمنستان و پاکستان آسمان خود را بر روی ایران بستند

‏به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ترکمنستان و پاکستان به علت تحریم، آسمان خود را بر روی ماهان ایر بستند.

مسيرى كه هواپيماى ماهان براى پرواز شانگهاى خود پيمود به دلیل عدم مجوز تركمنستان براى عبور از آسمانش، دورتر شد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *