۷ دروغ بزرگ قاچاقچیان به مهاجران افغان در مورد آلمان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ دولت آلمان برای آگاه کردن مهاجران افغانی که توسط قاچاقچیان می خواهند تا راهی این کشور شوند سایت ویژه ای اختصاص داده است و در این سایت ۷ دروغ بزرگ قاچاقچیان در مورد المان را به آنها گوشزد می کند.

اولین دروغ

قایقی که برای انتقال شما استفاده می شود بسیار بزرگ است. حتی استخر و سینما هم دارد

دومین دروغ

آلمان تنها ۸۰۰ هزار سهمیه به پناهجویان افغان اختصاص داده است.

سومین دروغ

ما (قاچاقچیان) ۲۵ سال در این راه تجربه داریم و به تو می گوییم که انتقال تو به اروپا صد در صد قانونی و امکان پذیر است.

چهارمین دروغ

شرکتهای بزرگ آلمانی نیاز به نیروی کار دارند و به همین خاطر آلمان در روز ۵ هزار مهاجر قبول می کند.

پنجمین دروغ

هر پناهجو در زمان ورود برای خوشامدگویی ۲ هزار یورو دریافت می کند.

ششمین دروغ

آلمان به هر مهاجر یک خانه می دهد.

هفتمین دروغ

اگر زندگی آلمان را دوست نداشتید، دولت آلمان برای شما ویزای مهاجرت به کانادا فراهم می کند.

رفتن به نوار ابزار