۷۵ درصد مردم ایران امیدی به بهبود ایران در آینده ندارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) براساس ”سند آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶” ۷۵ درصد از مردم ایران امیدی به بهبود وضعیت ایران در آینده ندارند، و حتی احتمال بدتر شدن آن را نیز می دهند.

این سند توسط مرکز تحقیقات استراتژیک ایران تهیه شده است. در صفحه ۷۹ این سند که توسط ”مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران” منتشر کرده است، نوشته است که براساس یافته های سازمان سنجش ملی سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ تنها ۲۴ درصد مردم امید به بهتر شدن ایران در آینده دارند، و ۷۵ درصد معتقدند که آینده یا بدتر می شود و یا فرقی نخواهد کرد. براساس این سند مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی عبارتند از: یاس و سرخوردگی جوانان (ازدواج و اشتغال جوانان)، سرمایه اجتماعی (ناامیدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)، نابسامانی های داخلی، نابسامانی های منطقه ای و نابسامانی های جهانی.

رفتن به نوارابزار