۱۰۸ سال تا رفع شکاف جنسیتی / زنان هنوز راه زیادی تا برابری در پیش دارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) طبق گزارش ۲۰۱۸ مجمع اقتصاد جهانی ایران یکی از ۱۰ کشور با بیشترین شکاف جنسیتی است

ایران سال ۲۰۰۶ بین ۱۱۵ کشور رتبه ۱۰۸ را داشت و امسال در میان ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۴۲ قرار دارد/ایرنا

Comments: 0

رفتن به نوارابزار