یک شهروند ایرانی در نزاع گروهی از ایرانیان در ترکیه کشته شد

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

یک شهروند ایرانی به نام اصغر محمدی، 32 ساله در نتیجه نزاع خیابانی گروهی از شهروندان پناهجوی ایرانی در پارک گلباغچه در خیابان بالکان در استان اسکی شهیر ترکیه با ضربات چاقو جان خود را از دست داد.

نزاع بین این گروه از شهروندان ایرانی روز دوم سپتامبر به دلیل تسویه حساب شخصی صورت گرفت.

یکی از مظنونان به اسم «محمد. ر» بازداشت و دو مظنون دیگر به نام های «س.ب» 21 ساله و «ا. ب» 23 ساله به شرط کنترل قضایی آزاد شد.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی