یک شاعر منتقد و نژادپرست در ایران بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد و نژادگرای ایران، صبح روز شنبه ۱۲ آبان در پی احضار به شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین و پس از حضور در این دادسرا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.