یک خدمه دولتسرای دکتر تابنده دستگیر شده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یکی از خدام دولتسرای دکتر نورعلی تابنده، رهبر دراویش دستگیر شد.

به نقل از مجذوبان_نور، محمد_رکنی از خدام دولتسرای قطب معزز دراویش گنابادی صبح امروز به محض خروج از دولتسرا بدون ارائه‌ی هیچ حکم قضایی دستگیر و تاکنون از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی در دست نیست. شواهد دال بر این است که نهادهای امنیتی موج جدیدی از بازداشت دراویش را کلید زده‌اند.

رفتن به نوار ابزار