یک اورانگوتان ماده به مدت 6 سال در اندونزی مورد استفاده جنسی مردان یک روستا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در اقدامی هولناک و تنفرآمیز، یک اورانگوتان ماده پس از تراشیده شدن موهایش به مدت 6 سال در روستایی در یکی از جزایر اندونزی مورد استفاده جنسی قرار گرفته است.

به گزارش رسانه های اندونزی موهای این اورانگوتان ماده پس از صید تراشیده و به تخت زنجیر شده است.

این اورانگوتان حمام داده شده، آرایش گردیده و عطراندود شده و سپس در حالی که به تخت زنجیر شده در ازای 3 دلار در اختیار مردان روستایی در اندونزی قرار گرفته است.

پلیس اندونزی مسببین این واقعه را دستگیر و اورانگوتان را از اسارت آنها نجات داده است.

این اورانگوتان در حال حاضر در یک مرکز بازپروری در حال مراقبت است.