یک استاد دانشگاه: اکثریت جمعیت ایران مانند ترکیه، متشکل از ترکها است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، گفتگویی تحت عنوان « ابعاد منطقه ای و بین المللی اعتراضات ایران » با حضور کارشناسان و دانشجویان در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد که در این پانل حوادث اخیر ایران از سوی اساتید دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده سخنان کمال اینات استاد دانشگاه ساکاریای ترکیه در این پانل به شرح ذیل است:

برای درک نگرش ترکیه در رابطه با اعترضات اخیر ایران باید توجه داشته باشیم که درک مردم ترکیه از حوادث اخیر ایران وضعیتی ویژه دارد درک مردم ترکیه از ایران براساس یک رویکرد راسیونالیستی نیست. بلکه این درک٬ درکی توام با احساسات است.

ایران کشوری عمدتا شیعی و ترکیه کشوری عمدتا سنی است. این دو ویژگی متفاوت سبب بروز واکنش منفی به ایران دست کم در میان برخی از مردم ترکیه می شود. این جواب نشانگر فقدان دیدی واقع بینانه در مردم ترکیه در قبال ایران است که باید اصلاح شود.

حال اگر بخواهیم با یک دید کاملا درست و واقعی به کشور ایران نگاه کنیم بطور قطع و یقین می توانیم بگوییم که ایران یک کشور با اکثریت ترک نشین است. اینجا دیگر نگاه ما به ایران به عنوان یک کشور شیعی و فارس نشین کاملا عوض می شود و با هویت جدیدی که تعریف شده بازخوردهای متفاوت نیز دریافت خواهیم نمود. بعبارتی دیگر همانند جمهوری ترکیه در ایران نیز قوم ترک اکثریت جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اند. این دید درست است و باید از این منظر با ایران مناسبات خود را برقرار کنیم.