یکی از شعرای نامی اردبیل درگذشت

علی اصغر صادقی فرد (صادق)، از شعرای نامی اردبیل و غزلسرای بزرگ آذربایجان در تبریز درگذشت.

وی در سن ۸۷ سالگی به علت بیماری دار فانی را وداع گفت.

اول ماه وشین وصلینه یول تاپماغا خاطیر
کویينده دوشر توپراقا بیگانه
(صادق ) بیزه گر قید و ریا اولماسا حاکم
زاهد ده یاتار گوشه میخانه ده ، منده

رفتن به نوارابزار