یزد صنعتی ترین و چهارمحال بختیاری بیکارترین استان ها در ایران است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، استان های چهارمحال و بختیاری،کرمانشاه،مرکزی،سمنان و هرمزگان بیکارترین استان های ایران اعلام شده اند.
 نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویر احمد 23.7 درصد اعلام شده است.
جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار به تفکیک هر استان برای مدت دوازده ماهه منتهی به زمستان 1396 به شرح زیر توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است:
–  نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان‌ خراسان شمالی 44.1درصد است که در جایگاه نخست بالاترین جمعیت فعال قراردارد.
–  پس از استان خراسان شمالی، استان کردستان با نرخ مشارکت 42.5 درصدی رتبه دوم را از نظر نرخ مشارکت اقتصادی بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
–  استان سیستان و بلوچستان با 30.5 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در اختیار دارد، به این معنا که حدود 70 درصد از جمعیت این استان در گروه بیکاران یا شاغلان قرار ندارند و جمعیت غیرفعال محسوب می شوند.
– استان‌ها به لحاظ سهم اشتغال در عمده فعالیت اقتصادی حکایت از آن دارد که در بخش کشاورزی، بیشترین شاغلان در استان خراسان شمالی مشغول به کار بوده اند و در مقابل استان تهران درصد کم ترین شاغلان در بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهد.
– در فعالیت‌های مرتبط با بخش صنعت نیز استان یزد بیشترین شاغل را داشته است به طوریکه 45.7 درصد از جمعیت شاغل این استان در فعالیت‌های صنعتی مشغول به کار هستند. ضمن اینکه استان کردستان با 21.8 درصد کمترین  درصد شاغلان صنعتی را به خود اختصاص داده است.
– سهم شاغلان بخش صنعت در کل ایران 32.3درصد است.
رفتن به نوارابزار