گفت‌وگو بی نتیجه میان کوربین و می درباره برگزیت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) گفت‌وگوها درباره برگزیت میان ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا و جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بدون رسیدن به نتیجه خاصی به پایان رسید. 

به گزارش رویترز، جرمی کوربین امروز در نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر بریتانیا اعلام که این گفت‌وگوها تا جایی که امکان آن وجود داشته، پیش رفته و بیش از این ادامه نخواهد داشت. 

گفت‌وگو میان دو طرف برای رسیدن به راه‌حلی درباره برگزیت و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود. 

براساس برنامه تعیین شده، قرار بود بریتانیا در ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند، اما به دنبال سه رای منفی پارلمان بریتانیا به طرح‌های ترزا می برای خروج، ۳۱ ماه اکتبر به عنوان تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص شده است. 

قرار است حدود سه هفته دیگر ترزا می طرح جدیدی را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور ارائه کند. 

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار