گفتگوی دیگری با احمدی‌نژاد درباره فروپاشی و حالت اضطرار کشور و اقتصاد و ضرورت برگزاری رفراندوم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق ایران اظهار داشته است: باید رفراندوم برگزار شود.
🔹مردم از آقایان عبور کرده‌اند
🔹مردم دیگر اعتماد ندارند و دیگر وقتی برای آقایان نمانده
🔹وضعیت کشور از نظر اقتصادی به حالت “اضطرار” رسیده است
🔹دولت من در دوران تحریم تنها بود و سایر نهادها در نقطه مقابل دولت بودند
🔹آقایان دولتی آدرس غلط ندهند
🔹فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب باعث شده برخی مدیران، دروغگو بشوند.