گسل های دریای خزر پتانسیل ایجاد سونامی را دارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،محمد مهدی خطیب رئیس هیات مدیره انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران از وجود 3 گسل اصلی زلزله در  خزر با پتانسیل ایجاد سونامی خبر داده است.

به گفته وی این 3 گسل فعال در حوزه دریای خزر در خاک ایران کشیده شده است و توان لرزه زایی و احتمال سونامی در آن ها هم  وجود دارد.

او ادامه داده است گسل‌های “خزر”، “جنوب خزر” و “شمال البرز” همگی در داخل خاک ایران قرار دارند.

خطیب اظهار داشته است  اطلاعات تاریخی از سونامی‌های دریای خزر در دست نیست ولی محققان در این زمینه پروژه‌های مطالعاتی را در دستور کار دارند و مطالعات ما نشان می‌دهد که دریای خزر پتانسیل سونامی را دارد ولی نمی‌توان وقوع آن را پیش‌بینی کرد.