گزارش 2467 مورد کودک آزاری در تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، اصغر باقری مدیرکل بهزیستی استان تهران گفته است :در طول سال 1395در استان تهران  2467  موردکودک‌آزاری گزارش شده است.

 اصغر باقری خاطرنشان کرده است: امروز جامعه نسبت به مسئولیت خود کم اطلاع است تا جایی که اگر معلول نابینایی بخواهد در خیابان تردد کند مردم گمان می‌کنند که او متکدی است و به معلولان نگاه صدقه‌ای دارند.
کودکان و حقوق مربوط به آنان در جامعه ایرانی با خطرات  جدی مواجه است در روزهای اخیر قتل آتنا اصلانی کودک 7 ساله از شهرستان پارس آباد اردبیل  افکار عمومی را در راستای لزوم رعایت و آموزش حقوق کودکان به چالش کشیده است.