گزارش وزارت کشور به حسن روحانی درباره اعتراضات سراسری

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  سایت سحام موفق به کسب نسخه ای از گزارش وزارت کشور به حسن روحانی درباره اعتراضات سراسری شده است.