گزارش وزارت کشور به حسن روحانی درباره اعتراضات سراسری

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  سایت سحام موفق به کسب نسخه ای از گزارش وزارت کشور به حسن روحانی درباره اعتراضات سراسری شده است.

 

این پست نیز در دسترس است: faفارسی