گروهی سایبری با هک مانیتورهای فرودگاه تبریز به حکومت ایران اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک گروه سایبری با نام “تپندگان” با هک مانیتورهای فرودگاه تبریز با نمایش متنی ضمن حمایت از اعتصاب کامیونداران در ایران، به “به تباهی دادن جان و بیت المال مردم” توسط سپاه پاسداران ایران اعتراض کرد.

این گروه اعلام کرده است که این حرکت را در جهت اعتراض به سیاست های حکومت ایران و وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور انجام می دهند. پیشتر نیز این گروه در هفته گذشته مانیتورهای فرودگاه مشهد را هک کرده بود.

کامیونداران ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پایین بودن کرایه بار در ایران نزدیک به یک ماه اعتصاب سراسری را برگذار کردند که در نتیجه آن بسیاری از بخشهای این کشور مختل شد.

گروه تپندگان با اعلام اینکه “دیگر صدایمان را در گلو خفه نخواهند کرد” اعلام کرده است که به این حرکت اعتراضیش ادامه خواهد داد و از مردم خواسته است که از این گروه حمایت کنند.

رفتن به نوارابزار