گرد و خاک 359 نفر را در جنوب غرب خوزستان راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بروز گرد و خاک در جنوب غرب خوزستان در جنوب غرب ایران، ۳۵۹ را راهی بیمارستان کرد.

علیرضا آموزنده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اینکه این تعداد طی سه روز گذشته به بیمارستانهای تحت پوشش این دانشکده در شهرهای آبادان، خرمشخر و شادگان کرده است، افزود: از تعداد کل مراجعان برای درمان مشکلات تنفسی ناشی از گرد و خاک در آبادان ۱۴۶ نفر به مراکز درمانی مراجه کردند. به گفته او از این تعداد ۹۷ نفر به طور سرپایی درمان شدند و ۴۹ نفر نیز بستری شدند.

بنابه گفته های او در خرمشهر نیز ۳۰ نفر سرپایی درمان شدند و ۲۵ نفر بستری شدند. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین گفت: ۱۳۸ نفر در شادگان به مراکز درمان مراجعه کردند که ۱۴ نفر شان بستری شدند. او درپایان گفت: ۱۲۴ نفر از مراجعان شادگانی به مراکز درمانی پس از درمان سرپایی به منازلشان بازگشتند.