گامهای بلند عربستان برای برابری جنسیتی/ مفتیان زن حق فتوا دارند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ به نقل از عرب نیوز، اعضای مجلس شورای عربستان صدور حکم فتوا از سوی مفتی های زن را در این کشور آزاد اعلام کرد. این حکم 107 رای موافق داشت و به 45 سال حق انحصاری مردان در عربستان برای صادر کردن حکم فتوا خاتمه داد. مفتی های زن در عربستان با حکم پادشاهی انتخاب می شوند.

این پیشنهاد از سوی یکی از اعضای مجلس شورای عربستان و در چهل و نهمین نشست آن مطرح شد. سپس با موافقت اکثریت اعضا از ریاست مرکز تحقیقات و پژوهش های عربستان که تنها نهاد رسمی آل سعود برای تصمیم گیری درباره فتوا است، خواسته شد بخشی مستقل برای بانوان اختصاص دهد.

زنان عضو مجلس شورای عربستان در ماه مارس درخواست خود را برای خارج کردن انحصار صدور فتوا از سوی مردان مطرح کرده بودند. به عقیده آنها نباید صدور فتوا به حکم مردان محدود شود، و باید از نظر زنانی که تحصیلات خود را در احکام فقه به پایان رسانده اند نیز در این زمینه استفاده کرد.

مجلس شورای عربستان حتی خواستار در نظر گرفتن کمک هزینه ای برای افتتاح یک مرکز مستقل برای ایجاد یک مکانیسم در سازماندهی فتوا شد. تصمیم این مجلس استقبال متخصصان حقوق و فقه اسلامی را همراه با اکثریت مردم عربستان به دنبال داشت.

«سعد القوایی»، استاد حقوق سیاست در دانشگاه نایف، در این باره مدعی شد: مشارکت دادن زنان در فقه اسلامی و حضور آنها در فعالیت های علمی یکی از موضوعات کلیدی در پادشاهی سعودی بوده است.

اخیرا نیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور را لغو کرده بود.

رفتن به نوار ابزار