کلیات سند حجاب و عفاف در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) این سند که کلیات آن در ۵ فصل به تصویب اعضا رسید، یک سند جامع و همه جانبه نگر بوده و قرار است اعضا در شور دوم که ورود به جزئیات است، اصول، ارزشها، راهبردها و تقسیم و نگاشت نهادی که بین ۳۴ نهاد کشور صورت گرفته و همچنین مسیرها و نقشه راهی را که منجر به تحقق و اجرای اصول راهبردی این سند خواهد شد، مورد توجه قرار دهند.

رفتن به نوار ابزار