کشیش‌های اروپایی کتاب هری پاتر را آتش زدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬سه کشیش در شمال لهستان کتاب‌هایی را که از نظر آنها محتوایی ضد‌مذهبی داشته‌اند، از جمله سری کتاب‌های “هری‌ پاتر” را سوزاندند. تصاویر این کتاب‌سوزان در فضای مجازی دست‌به دست شد و موجی از اعتراض‌ها را در این کشور برانگیخت.

سوزاندن کتاب‌های”هری‌ پاتر” توسط تعدادی از کشیشان لهستانی، اعتراضات گسترده‌ای را در این کشور اروپایی به همراه داشته که بیشتر جمعیت آن کاتولیک هستند.

 معترضان این اقدام کشیش‌ها را با اقدامات رژیم‌های سرکوبگر مقایسه کرده ‌اند.


Comments: 0

رفتن به نوارابزار