کشاورزان اصفهان با شعار دادن مانع شروع نماز جمعه شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، جمعی از کشاورزان استان اصفهان با حضور در مصلی شهر اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

همچنین این کشاورزان با شعاردادن برای دقایقی مانع شروع نماز جمعه می شوند:

تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه

کشاورزان معترض در ادامه با حرکت در خیابان منتهی به مصلی شعار داده اند که:

مدیر اگه ندارین، برین قبرس بیارین

ایران از قبرس در سال های اخیر هزاران راس الاغ وارد کرده است.

در ادامه کشاورزان استان اصفهان به امام جمعه پشت کردند.

گفته می شود داده نشدن حق‌آبه رودخانه زاینده رود و خشک شدن این  رود علت اصلی این اعتراضات عنوان شده است.

بحران آب در ایران در سال‌های گذشته روز به روز حادتر شده و باعث تنش‌ها و درگیری‌های زیادی گشته است. کاهش بارندگی و مهم‌تر از آن، عدم‌مدیریت منابع آب و استفاده درست از آن ایران را با تهدید‌ جدی بحران کمبود آب مواجه ساخته است.