کاهش نگران کننده ذخیره آب سد اکباتان همدان

عکس از خبرگزاری مهر می باشد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، منابع محلی از کاهش آب ذخیره شده در پشت سد اکباتان در استان همدان واقع در جنوب آذربایجان خبر می دهند.

گزارش می شود آب ورودی به سد اکباتان 78 درصد کاهش داشته و امسال به 410 هزار مترمکعب رسیده است.

ظرفیت مخزن این سد 36 میلیون مترمکعب می باشد.

کاهش بارش‌ها  علت اصلی پایین آمدن سطح ذخیره مخزن سد اکباتان عنوان شده است.

اداره کل سازمان هواشناسی استان همدان اعلام کرده است امسال بارش‌ها در همدان نسبت به سال گذشته 48 درصد کاهش داشته است.

گفته می شود سال گذشته آب ورودی به این سد بالغ بر یک میلیون و 900 هزار مترمکعب بوده است.

عکس از خبرگزاری مهر می باشد