کاهش نرخ رشد جمعیت در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ احد جودی مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی ایران با اشاره به میزان رشد جمعیت استان آذربایجان شرقی ابراز داشت: نرخ ۱.۲ درصدی رشد جمعیت استان نگران کننده است و این نرخ نباید از ۲.۲ درصد کمتر باشد.

وی تاکید کرد: هم اکنون جمعیت استان رو به پیری پیش می‌رود که تا ۳۰ سال آینده باید به جای مدرسه سازی، خانه‌های سالمندان احداث کنیم.