کانال فوکس گزارشی از شعارهای هواداران تراکتور آذربایجان را پخش کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کانال تلویزیونی پربیننده فوکس ترکیه گزارشی از هواداران تراکتورسازی با عنوانترکهای آذربایجان” و شعارهای آنها علیه ”رژیم ملاها” در ورزشگاه سهند تبریز پخش کرد.

در این گزارش کانال فوکس (FOX) می گوید که ترکهای آذربایجان درحالی در ورزشگاه علیه رژیم تهران شعار سر دادند، که مجادله بین امریکا و روسیه برای حمایت از تظاهرات سراسری ضدحکومتی ایران بالا گرفته است. این کانال تبریز را به عنوان شهری با جمعیت زیاد ترکهای آذربایجانی در ایران معرفی کرده و می افزاید که درحالی کهرژیم ملاهااز پایان اعتراضات خبر می دهند، ترکها در ورزشگاه علیه آن شعار می دهند. این کانال شعارهایی نظیرآذربایجان ملتی چکنمز بو ذلتیبه معنایملت آذربایجان نمی تواند این ذلت را قبول کندو نیز شعارتبریز باکو آنکارارا در این گزارش پخش می کند.

تیم فوتبال تراکتورسازی آذربایجان روز جمعه، ۱۵ دی/ ۵ ژانویه در تبریز به مصاف تیم استقلال تهران رفت. نیروهای امنیتی ایران اغلب تماشاگران را با تهدید و اجبار از راهیابی به ورزشگاه بازداشت و به همین دلیل نیز تنها ۵۰ هزار نفر در ورزشگاه حاضر شدند. این تماشاگران علاوه بر شعارهای بالا، شعارهایی در محکومیت نژادپرستی موجود در ایران سر دادند. در بازی هفته گذشته این تیم در تهران مقابل پرسپولیس تهران، تماشاگران این تیم شعارهای نژادپرستانه ای علیه تماشاگران تراکتورسازی دادند که از طرف مقامات ایران برخورد چنانی با آن صورت نگرفت.

تراکتورسازی بیش از اینکه به عنوان یک تیم فوتبالی مطرح باشد، بیشتر به عنوان نماد جمعیت بیش از سی میلیونی ترکها محسوب می شود. از همین جهت نیز مانند ترکها که مورد تبعیضات نژادپرستانه زیادی در ایران قرار گرفته اند، این تیم نیز همواره شاهد تبعیض و ناداوری های زیادی بوده است