کاناداد خواستار بررسی وشعیت حقوق بشر در ایران شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کانادا از خواست جامعه بین‌المللی برای رعایت تعهدات حقوق‌بشر توسط رژیم ایران استقبال می‌کند.

کریستیا فرلند، وزیر امور خارجه، با انتشار بیانیه تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ‌متحد در هفتاد و سومین جلسه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران استقبال کرد.

وزیر خارجه کانادا گفت:

تصویب این قطعنامه سازمان ملل ‌متحد توسط کشورها از هر منطقه‌ای از جهان پیامی قوی برای رژیم ایران می‌فرستد که باید به حقوق‌بشر احترام بگذارد.

این قطعنامه همچنین حمایت کانادا و جامعه بین‌المللی از مردم ایران در مبارزه خود برای بهره‌گیری از حقوق و آزادی‌هایی که حق‌شان است را اراٰئه می‌کند.

کانادا از رژیم ایران خواسته است که به نگرانیهای جدی حقوق‌بشر که در

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار