کاردار آمریکا در اسلام آباد، به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) پل جونز کاردار ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد، پایتخت پاکستان به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

پس از افزایش متقابل تنشهای لفظی میان رهبران دو کشور، پل جونز کاردار ایالات متحده آمریکا به وزارت خارجه پاکستان احضار شده است.

در بیانیه منتشر شده ازسوی  وزارت خارجه پاکستان در این خصوص چنین امده است:
“کاردار آمریکا برای دریافت یادداشت اعتراض دولت پاکستان به ادعاهای بی پایه و اساس حکومت آمریکا، به وزارت خارجه احضار شده است. این یادداشت با بیان اینکه اظهارات رییس جمهوری آمریکا غیر قابل قبول بوده و سبب  بروز یاس و ناامیدی در دولت پاکستان شده به وی تسلیم شده است.”

در این یادداشت ضمن یادآوری اینکه پاکستان یکی از کشورهایی است که در راستای مبارزه با سازمان تروریستی القاعده بیشترین بهاء را پرداخت کرده، آمده است:

“ایالات متحده باید در نظر داشته باشد که سرکرده های ارشد القاعده در عملیات انجام شده توسط پاکستان یا کشته شده اند و یا دستگیر گردیده اند. در دورانی که برای تامین ثبات در افغانستان کشورهای ایالات متحده، پاکستان و دیگر بازیگران منطقه ای همراه هم فعالیت می کنند این قبیل اظهارات نامیمون می تواند سبب تضعیف جدی این همکاری حیاتی گردد.”

در همین حال، سخنگوی وزارت دفاع (پنتاگون) سرهنگ راب مانینگ، پاکستان را یکی از مهمترین متحدین آمریکا در آسیای جنوبی دانست.

منینگ ضمن ارزیابی انتقادات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از پاکستان و  پاسخ عمران خان نخست وزیر پاکستان، به رییس جمهوری آمریکا با بیان اینکه هر دو کشور از منافع مشترکی برخوردار هستند گفت:”پاکستان، متحد استراتژیک و مهم آمریکا  در جنوب آسیا است و برای ثبات این منطقه و بخصوص تامین صلح و امنیت در افغانستان از اهمیتی حیاتی برخوردار است.”