کارخانه واکسن سازی روناک تعطیل و کارگران بیکار شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) کارخانه واکسن سازی روناک که با نام کارخانه تولید فرآورده‌های زیستی روناک در مساحتی بالغ بر ده هزار متر مربع و با هزینه‌ای در حدود ۱۲ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی چند سال پیش در مسیر جاده مهاباد میاندوآب احداث شده بود، تعطیل شد و کارگران شاغل در این کارخانه بیکار شدند.

در پی مشکلات اقتصادی و تحریمهای آمریکا علیه ایران دهها کارخانه در ایران تعطیل و کارگرانشان نیز بیکار شده اند.