ژنرال آکار: تا نابودی آخرین تروریست در منطقه٬ عملیات شاخه زیتون ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه طی سخنانی گفت: تا نابودی آخرین تروریست در منطقه عملیات شاخه زیتون ادامه خواهد داشت.

آکار، افزود: این عملیات بدون رساندن هیچ گونه آسیبی به جان و مال مردم، برای محافظت و حمایت از حقوق کشورمان، مطابق با قوانین بین المللی صورت گرفته و با این هدف اینجا حضور داریم. در این مورد مصمم هستیم.

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه تاکید کرد: طی این عملیات از گسترش اقدامات گروه تروریستی داعش و ی.پ.گ علیه صلح و آرامش در ترکیه و دیگر کشورها جلوگیری می کنیم. بدین وسیله هدف ما استقرار صلح و ثبات در کشورمان و در منطقه است.

رفتن به نوار ابزار