چهار معیار کلی برای محک صلاحیت مدعیان نظام آینده ایران/ فرزاد صمدلی

با مطالعه تحولات صده اخیر و اثبات وجود دور باطل در مقدرات مردم ایران، 
ضمن عطف نظر به؛
– بروز تزلزل مشهود در ارکان رژیم مستبد ولایت فقیه،
-تشدید مساعی مخالفین داخلی و خارجی برای تعیین جانشین این نظام پوسیده و مملو از مفسده، 
– تضمین نجات ملت از مضرات حیله ها و ضربات خدعه های منتظران قدرت و ثروت،
– تاسیس و تحکیم یک ساختار ملی قوی و غنی،
پیشنهاد می کنم که هر فردی، گروهی و یا نهادی که در سطوح تئوریک و پراتیک به اصول کلی ذیل معتقد و ملتزم نباشد٬ سریعا و قاطعا طرد و نفی شوند.

اصول مذکور عبارتند از:
۱- رد انحصار رسمیت یک دین، ( لاییسیزم و قبول آزادی وجود و فعالیت تمامی ادیان و مذاهب و باورها به شرط عدم مداخله در سطوح حقوقی، قضایی و سیاسی)
۲- رد انحصار رسمیت یک زبان، (پذیرش تنوع قومی و زبانی، رسمیت کشوری زبانهای کثیرالتکلم و رسمیت محلی و منطقه ای زبانهای دیگر )
۳- رد انحصار تجمیع اوتوریته در یک فرد، ( تاکید بر پلورالیزم٬ نفی هر گونه تمرکز قدرت در دست یک فرد، یک خاندان و یا یک گروه و پذیرش اعتبار قطعی شیوه های دمکراتیکی چون انتخابات و رفراندوم در انتخاب افراد برای سمتهای عالیه)
۴- رد انحصار اجرایی، مالی و انتظامی پایتخت در سطح مدیریت کلان کشوری، ( در قالب فدرالیزم مبتنی بر پارلمانتاریزم).

فرزاد صمدلی
(کارشناس روابط بین الملل، نویسنده و خبرنگار)
۲۷ فوریه سال ۲۰۱۹- آنکارا

اقتباس از صفحه فیس بوک دکتر فرزاد صمدلی

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار