چرا رژيم از ترك هاى ايران مى ترسد؟/عزیزی بنی طُرُف

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا) چرا رژيم از ترك هاى ايران مى ترسد؟ پس از دستگيرى ده ها فعال هويت طلب ترك و رفتار غيرانسانى ماموران با عباس لسانى فرزند دلير آزربايجان و فشار بر خانواده ايشان، امروز سه شنبه مصطفى كواكبيان مدير روزنامه مردم سالارى تيتر تحريك آميزى چاپ كر ده است. اين روزنامه نزديك به اصلاح طلبان با اين تيتر و گزارش، گويى از رئيس جديد قوه قضائيه مى خواهد تا شمار بيشترى از فرزندان هويت طلب آزربايجان را به سياه چال هاى رژيم روانه كند، بل اگر بتواند با اعدام و حبس هاى سنگين، جنبش ملى آزربايجان را سركوب كند. اين مطبوعه زرد مى داند كه تركان ايران تاكنون فقط اندكى از پتانسيل ملى خويش را به منصه ظهور رسانده اند و از تجلى بيش از بيش قدرت اين ملت در كوچه و خيابان و تاثير آن بر تحرك ديگر خلق هاى ايران هراس دارد.

از صحفه اینستاگرامی یوسف عزیزی بنی طُرُف نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار، دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی وعرب ستیزی در ایران، عضو کانون نویسندگان ایران،کانون نویسندگان سوریه، انجمن قلم بریتانیا و نویسنده ومترجم 24 کتاب به زبان های فارسی وعربی