پ.ک.ک/پ.ی.د میلیون ها نفر را در سوریه آواره کرده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د با اشغال عفرین در غرب و تل ابیض و حسکه در شرق سوریه در مناطق تحت اشغال خود صدها هزار عرب و ترکمن را از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و آواره کرده است.

رفتن به نوار ابزار