پیام حزین مصدق به مناسبت سالگرد قیام خونین 30 تیرماه 1331

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،  پیام دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران به مناسبت اولین سالگرد سی ام تیرماه 1331 به شرح زیر در رسانه های خبری انتشار یافته است:

در باره قیام سی ام تیرماه:

دوره نخست وریری دکتر مصدق در زمان حکومت پهلوی و از سال 1330 الی 1332 در صد سال اخیر از دوران معروف به ضد استعماری در ایران است.

نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران در این دوره صورت گرفته است که این ملی شدن صنعت نفت بواسطه دفاعیات معروف محمد مصدق از حقوق مردم ایران در روز دوم تیرماه 1331 در دادگاه بین المللی لاهه بوقوع پیوست این اقدام به معنی کوتاه کردن دست بریتانیا و محمدرضا شاه پهلوی از درآمدهای هنگفت نفت ایران بود.

در این رابطه در تاریخ معاصر ایران می خوانیم:

“…دکتر مصدق ضمن معرفی کابینه جدید خود به شاه به او اعلام کرد که تصدی وزارت دفاع ملی را بر طبق قانون باید به نخست وزیر واگذار نماید، زیرا دکتر مصدق به درستی دریافته بود که ارتش که به مانند ابزاری در اختیار شاه قرار دارد، در هر لحظه ممکن است به دستور شاه و به نفع قدرت های استعماری وارد کار شده و بر مسیر نهضت ملی ایران نقطه پایان بگذارد. شاه درخواست دکتر مصدق را نپذیرفت و دکتر مصدق در روز 25 تیرماه 1331 استعفای خود را اعلام کرد.”

به دنبال این استعفا و در پی وساطت محمدرضا شاه نمایندگان مجلس قوام السلطنه را به مقام نخست وزیری انتخاب کردند قوام السلطنه که تجربه قتل عام مردم آذربایجان را هم در کارنامه خود داشت اینبار با صدور  اعلامیه ای تهدیدآمیز مردم ایران را به سکوت و عدم حمایت از مصدق دعوت کرد.

اما مردم ایران برای حمایت از دکتر مصدق و در جهت حفظ دست آوردهای نهضت ملی ایران درسی ام تیرماه 1331 در سراسر این کشور دست به اعتصاب عمومی زدند و به دنبال آن تظاهرات مردم در حمایت از مصدق آغاز شد که با دستور قوام السلطنه ارتش به روی مردم آتش گشود و ده ها نفر جان خود را از دست دادند و متعاقبا محمدرضا شاه پهلوی مجبور به عزل قوام السلطنه شد و  فرمان نخست وزیری مجدد دکتر مصدق را امضاء کرد.

 

رفتن به نوار ابزار