پلیس ترکیه از کشف یک کتاب قدیمی در این کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) پلیس ترکیه از کشف یک کتاب قدیمی در این کشور خبر داد.

این کتاب در زمان بازرسی معمولی روزانه که از رانندگان و اتومبیلها انجام می شود کشف شد.

در این بازرسی پلیس ترکیه به طور تصادفی این کتاب مقدس نادر را که بر روی پوست نوشته شده بود را کشف کرد.

رفتن به نوار ابزار