رئیس سابق یوفا به عنوان بخشی از تحقیق در مورد فساد اهدای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر دستگیر شد.