ٓاژه ای: منافقین نیز برای عدم افشای اطلاعات در زندان با سیانور خودکشی می کردند!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت: هر خودکشی بخاطر شرایط سخت زندان نیست، خیلی وقت ها خودکشی برای فاش نشدن اطلاعات است.

غلامحسین محسنی اژه ای گفته است: منافقین همیشه سیانور همراه داشتند تا به محض لو رفتن خودکشی کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران مرگ دکتر کاووس سیدامامی را خودکشی می نامند، چیزی که حتی بسیاری از نزدیکان حکومت ایران نیز در درستی آن تردید کردند.

رفتن به نوار ابزار