وقوع انفجاری مهیب در کابل پایتخت افغانستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،  رسانه های افغانستان گزارش دادند انفجاری مهیب در نزدیکی فرماندهی پلیس و بیمارستان جمهوریت در شهر کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوسته است.

همچنین شاهدان عینی از شنیده شدن صدای انفجار قوی در این منطقه و زبانه کشیدن دود در این شهر خبر دادند.

هنوز گزارشی از شمار تلفات این انفجار منتشر نشده است.