وضعیت حجاب اجباری در ایران/ وخیم ترین کشور جهان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، حتی در عربستان سعودی حجاب اجباری برای زنان غیرمسلمان وجود ندارد.

ایران از نظر تحمیل حجاب اجباری وخیمترین وضع در جهان را دارد.

رفتن به نوار ابزار