وضعیت تقسیم ارث در جهان میان مردان و زنان

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)ایران جزء یکی از 20 کشور دنیاست که زنان در ارثیه والدین خود نصف سهم مردان را به ارث می‌برند. در بقیه کشورها سهم زنان و مردان از ارثیه پدری یکسان می‌باشد.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی