وزیر کار: رضایتمندی اقلیت های قومی باید اساس توسعه در ایران تعریف شود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده است:رضایتمندی اقلیت های قومی باید اساس توسعه در ایران تعریف شود.

ربیعی در این خصوص ادامه داده است: برخی فقدان سیاست اجتماعی را به شکل نادرستی در سیاستگذاری اقتصادی دنبال می‌کنند اما منظور ما پول پاشی در جامعه نیست، بلکه سیاستی است که در آن همه احساس می‌کنند که در جامعه حرکت روان توام با امید و اعتماد دارند و در عین حال با نابرابری کمتری روبرو هستند. همچنین رضایتمندی اجتماعی در مورد زنان و اقلیت‌های قومی نیز از ضرورت‌های اساسی سیاستگذاری‌های اجتماعی و توسعه در جامعه است.

وی در همایش سیاستگذاری مبارزه با فقر در جهان اسلام  این سخنان را گفته است.

ادامه اظهارات وی به شرح زیر است:

– بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده در کنار فقدان آموزش زناشویی و ارزش‌های مشترک عوامل نخست وقوع طلاق شده‌اند.

– دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای بدون سیاست‌های رسانه‌ای محکوم به شکست هستند پس سیاست توسعه‌ای که وجه اجتماعی در آن دیده نشود شکست خواهد خورد.

–  در ایران پنجره جمعیتی در برخی از دوره‌های زمانی مسائلی را مانند فقدان فضای آموزشی کافی و همچنین فقدان عرضه به اندازه کار برای جوانان در دهه 1390 به وجود آورده است.

– به دلیل فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت  یارانه نه به کاهش فقر، نه به افزایش اشتغال و به بهبود عدالت کمک کرده است.

 

رفتن به نوار ابزار