وزیر علوم: مطالب مطرح شده درباره مدرک دکترای رییس جمهور کذب است

وزیر علوم: مطالب مطرح شده درباره مدرک دکترای رییس جمهور کذب است
به گزارش ایسنا، محمد فرهادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده درباره رساله دکتری رییس جمهور گفت: فیلم دفاع آقای روحانی موجود است و دانشگاه محل تحصیل مدرک ایشان را تایید کرده است.
ادعای فرد مورد نظر درخصوص سرقت رئیس جمهور از کتاب او و استفاده رییس جمهور از بخشی از کتاب در رساله خود یک برداشت کاملا اشتباه است چراکه رئیس جمهور از این کتاب به عنوان رفرنس در رساله خود استفاده کرده و هیچ سرقت علمی در کار نبوده است.

رفتن به نوار ابزار