وزیر سابق کار: 18 آذربایجانی را زنده در تابوت گذاشتیم و کشته شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اسناد افشا شده درباره سران حکومتی ایران، نشان می دهد که علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی که اخیرا استیضاح و برکنار شد، یکی از شکنجه گران و قاتلان اصلی سازمان اطلاعاتی ایران بوده است.

در ویدیوی پایین شرح داده شده است که چگونه علی ربیعی کشتن فجیع 18 عضو آذربایجانی یک گروه را به طنز برای همکارش تعریف می کرده است. او می گوید که در آستارا 18 عضو یک گروه آذربایجانی را دستگیر کرده و قصد اعزام آنها را داشته اند که چون نیروی امنیتی کافی نداشته اند، دست و پای آنها را بسته و در تابوت گذاشته و در تابوت ها را می بندند. در نهایت این 18 جوان ترک در راه مقصد بر اثر خفگی همه کشته می شوند:

رفتن به نوار ابزار